25 w main     spokane washington  99201      (509) 209-2383